Trainingsacteur

Door in trainingen te werken met een trainingsacteur leren mensen ervaringsgericht hun kwaliteiten kennen of kunnen nieuwe kwaliteiten (methodisch werken) aanleren en oefenen.

Als trainingsacteur speel ik in een rollenspel in op het concrete gedrag van de cursist en geef (desgewenst)achteraf feedback op het handelen van de cursist. Hierin neem ik methodische vaardigheden als ook algehele houdingsaspecten mee. Natuurlijk toegespitst op de persoon in kwestie; rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en leerdoelen, passend bij de functie van de cursist en het doel van de training.

Bij mijn inzet als trainingsacteur staat het belang van en het leereffect voor de cursist voorop. Ik kijk al spelende en in feedback hoe déze cursist het meeste rendement uit de training kan halen én met een goed gevoel kan terugkijken op de manier van leren. Ik draag bij aan het effect en de sfeer van de trainingen door mijn manier van werken: met openheid, respect en humor weet ik een veilige leersituatie te creëren, waarin de cursist het best mogelijke uit zichzelf kan halen.

Door mijn ruime ervaring in het werken met groepen in trainingen en als therapeut kan ik waar gewenst met de trainer meedenken over in te zetten werkvormen. Mijn kracht ligt hierbij zowel in oefensituaties/rollenspel als in anderszins ervaringsgerichte werkvormen om inzicht te krijgen in patronen, als ijsbreker of als energizer. In trainingen waar spanningsregulatie het onderwerp (of een onderdeel) is kan ik desgewenst een workshop fysieke houdingsaspecten en (spier)ontspanning in dit kader verzorgen.

Als trainingsacteur ligt veel van mijn ervaring in het spelen van grensoverschrijdend gedrag (agressietrainingen, spanningsregulatie), het spelen van psychiatrisch- en verslavingsziektebeelden en de combinatie daarin. Ook (bijkomende) somatiek kan ik meenemen in mijn spel. Ik heb ruime kennis van verschillende veelgebruikte communicatie- methodieken en modellen en kan dit vertalen naar mijn spelgedrag en taalgebruik.