Trainingsacteur

Door te werken met een trainingsacteur in een training leren mensen ervaringsgericht hun kwaliteiten kennen of kunnen nieuwe kwaliteiten (methodisch werken) aanleren en oefenen.

De trainingsacteur speelt in een rollenspel in op het concrete gedrag van de cursist en geeft (desgewenst)achteraf feedback op het handelen van de cursist. Hierin worden methodische vaardigheden als ook algehele houdingsaspecten meegenomen, toegespitst op de persoon in kwestie, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden en passend bij de functie.

In mijn werk als trainingsacteur ben ik speler maar gaat het er niet om hoe goed ik kan spelen. Het belang en leereffect van de cursist staat voorop, ik kijk al spelende en in feedback hoe deze cursist het meeste rendement uit de training kan halen én met een goed gevoel kan terugkijken op de manier van leren.